Ukratko o nama


KOMING komunalni inženjering d.o.o.

KOMING komunalni inženjering d.o.o.

Sjedište: Koprivnica (Grad Koprivnica), Pavelinska 38
Tvrtka je osnovana 01.04.1991.god.
MBS: 010018736
OIB: 17278203374
Porezni broj: 3693473

IBAN

HR1323860021100503933 Podravska banka d.d. Koprivnica
HR3423600001102288261 Zagrebačka banka d.d. Zagreb
HR0924070001100260221 OTP banka d.d. Split
Šifra djelatnosti: 42 21
Temeljni kapital: 1.815.300,00 kn

SKUPŠTINA DRUŠTVA

Dubravka Horvat, dipl.oec.- članica Uprave G.K.P. Komunalac d.o.o. u svojstvu predsjednice Skupštine Društva

UPRAVA DRUŠTVA

Uprava društva sastoji se od jednog direktora.
Direktor društvo zastupa pojedinčano i samostalno.
Direktor društva: Nedeljko Potroško, ing.građ.

Kratka povijest

KOMING komunalni inženjering d.o.o. je osnovan 1991. god. nakon izdvajanja iz Komunalnog poduzeća „Komunalac“ i djeluje pod nazivom „M.G.P.“ Montažno građevinsko poduzeće Koprivnica. Osnovna djelatnost bila je područje niskogradnje (pretežito objekti komunalne infrastrukture) i obrtničke djelatnosti (bravarske, stolarske, plinoinstalaterske). Tvrtka 1992. mijenja naziv u KOMING komunalni inženjering s.p.o., a 1994. godine nakon usklađivanja sa Zakonom o pretvorbi društvenih poduzeća svoje poslovanje pravno regulira kao dioničko društvo. Godine 2002. većinski vlasnik postaje G.K.P. Komunalac d.o.o. Koprivnica, a nakon toga 2003. god. dolazi do preoblikovanja u d.o.o.

Tvrtka od tada većinu svojih poslovnih aktivnosti bazira na izgradnji i rekonstrukciji komunalne infrastrukture (voda, plin, kanalizacija), izgradnji, rekonstrukciji i održavanju cesta, sanacijama odlagališta otpada, te ostalim građevinskim radovima niskogradnje.