Misija, vizija i ciljevi


MISIJA

Izvođenje građevinskih radova u niskogradnji kroz razvijanje i održavanje poslovnih odnosa s domaćim i stranim partnerima, vodeći računa da temeljna načela našeg djelovanja budu zasnovana na etičkom poslovanju, zaštiti i sigurnosti na radu, očuvanju okoliša te da kroz održivi razvoj doprinosimo gospodarskom napretku cjelokupne zajednice.

VIZIJA

Biti vodeća tvrtka u izgradnji objekata komunalne infrastrukture na području Koprivničko-križevačke županije i prepoznatljiva na širem području Republike Hrvatske, zasnovana na načelima poslovne izvrsnosti, a zahvaljujući posebnim znanjima i vještinama naših zaposlenika, dugogodišnjom tradicijom i pouzdanošću biti strateški partner od povjerenja.

CILJEVI

Prilikom definiranja cilja, postavili smo si sljedeće kriterije: kvaliteta usluga, složan timski rad, ekološka osviještenost, fleksibilnost na oscilirajućem tržištu, zadovoljni investitori, nagrađeni zaposlenici, a na zadovoljstvo vlasnika.

Stalnom edukacijom i uvođenjem najnovijih znanja u organizaciju rada i tehnologiju građenja te osiguranjem potrebne mehanizacije pridonijeti da Koming d.o.o. odrađuje i najzahtjevnije poslovne izazove.

Temeljni dugoročni ciljevi:

  • Povećavati prihode od prodaje kroz ugovaranje složenih infrastrukturnih projekata
  • Osigurati rast, financijsku stabilnost i dugoročnu održivost poslovanja
  • Smanjivati troškove proizvodnje unaprjeđenjem poslovnih procesa i tehnologije rada