Certifikati


Rješenje Ministarstva poljoprivrede

Rješenjem se potvrđuje ispunjenje posebnih uvjeta za obavljanje djelatnosti upravljanja detaljnim građevinama za melioracijsku odvodnju.

Rješenje Hrvatske komore inženjera šumarstva i drvne tehnologije

Licencija (odobrenje) se izdaje za fazu izvođenja radova izgradnje i održavanja šumske infrastrukture.

Licencija za unutarnji javni cestovni prijevoz

Ured državne uprave u Koprivničko-križevačkoj županiji, Služba za gospodarstvo – Koprivnica potvrđuje izdavanjem Licencije da KOMING d.o.o. može vršiti prijevoz tereta u unutarnjem cestovnom prometu.