Upravljanje kvalitetom


Usmjerenost na investitora, odnosno zadovoljstvo investitora našim uspješno realiziranim građevinskim radovima, uz istovremenu brigu o zadovoljavanju potreba šire društvene zajednice kroz zaštitu okoliša, sigurnost na radu i socijalnu odgovornost, temeljna je postavka poslovanja tvrtke KOMING d.o.o. Koprivnica. Stoga se je implementacija integriranog sustava upravljanja kvalitetom, okolišem i sigurnošću nametnula kao logičan slijed događaja u razvoju naše tvrtke, čime se ostvaruju preduvjeti za kontinuirano poboljšavanje svih procesa u organizaciji.

Sustav upravljanja primijenjen u tvrtki KOMING d.o.o. zasnovan je na zahtjevima međunarodnih normi ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 i ISO 45001:2018 te ima za cilj potpuno ispunjavanje zahtjeva za kvalitetom realiziranih radova i procesa uz brigu o zaštiti okoliša i sigurnosti zaposlenika.

Opseg primjene sustava

Izvođenje radova u području niskogradnje, hidrogradnje i visokogradnje.

Politika upravljanja (.pdf)