Plinovodi i prateći objekti

Razdoblje gradnje Vrsta građevine Naručitelj
2019 - Izgradnja zamjenske građevine dijela postojeće mreže plinovoda u Đurđevcu i izgradnja novih dionica – produžetci distributivne mreže Komunalije plin d.o.o., Đurđevac
2015 - 2017 Izgradnja plinovoda za Zona Podolice Koprivnica Koprivnica plin d.o.o., Koprivnica
2015 - 2015 Izgradnja plinovoda Kunovec Breg – Subotica Koprivnica plin d.o.o. Koprivnica
2015 - 2015 Izgradnja plinovoda Kunovec Breg – Subotica- Rasinja Koprivnica plin d.o.o. Koprivnica
2015 - 2015 Izgradnja plinovoda u stambenoj zoni Cvjetna, Koprivnica Koprivnica plin d.o.o. Koprivnica
2015 - 2015 Izgradnja plinovoda u ulici Galovičev Breg, Koprivnica Koprivnica plin d.o.o. Koprivnica
2013 - 2013 Izgradnja plinovoda naselja Velika Mučna Koprivnica plin d.o.o. Koprivnica
2013 - 2013 Izgradnja plinovoda naselja Kunovec Breg Koprivnica plin d.o.o. Koprivnica
2013 - 2013 Izgradnja plinovoda Sokolovac (Koprivnička ulica, Trg dr. Bardeka, spoj Velika Mučna) Koprivnica plin d.o.o. Koprivnica
2013 - 2013 Izgradnja odorizacijske stanice Legrad Koprivnica plin d.o.o. Koprivnica
2012 - 2013 Izgradnja plinovoda poslovne zone Koprivnički Ivanec Koprivnica plin d.o.o. Koprivnica
2012 - 2012 Izgradnja plinovoda naselja Ždala i Novačka Segrad d.d., Đurđevac
2012 - 2012 Dogradnja plinovoda u ulici Kralja Tomislava, Legrad Koprivnica plin d.o.o. Koprivnica
2012 - 2012 Izvođenje sanacije propuštanja na plinskoj mreži ODS-a KC-PLIN Koprivnica plin d.o.o. Koprivnica
2011 - 2011 Izgradnja odorizacijske stanice Novigrad Podravski Koprivnica plin d.o.o. Koprivnica
2011 - 2011 Izgradnja odorizacijske stanice Gola Koprivnica plin d.o.o. Koprivnica
2009 - 2009 Izgradnja plinovoda naselja Plavšinac G.K.P. Komunalac d.o.o., Koprivnica