Kanalizacijski sustavi i objekti

Razdoblje gradnje Vrsta građevine Naručitelj
2019 - 2022 Radovi na izgradnji i rekonstrukciji vodovodnih i kanalizacijskih mreža na području aglomeracije Požega; Grupa 2 – Izgradnja novih kanalizacijskih mreža naselja Marindvor, Štitnjak, Kunovci, Bankovci, Trenkovo i Trnovac; Grupa 3 – Izgradnja kanalizacijskih mreža grada Požege TEKIJA d.o.o., Požega
2019 - 2022 Sustav odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda aglomeracije Varaždinske Toplice VARKOM d.d., Varaždin
2018 - 2019 Izgradnja sustava odvodnje otpadnih voda naselja Gola – II faza Koprivničke vode d.o.o., Koprivnica
2018 - 2019 Izgradnja sustava odvodnje dijela Vinica – sliv Crnogorska Koprivničke vode d.o.o., Koprivnica
2015 - 2018 Rekonstrukcija i izgradnja sustava vodoopskrbe i odvodnje na području aglomeracije Nova Gradiška (odvodnja otpadnih voda naselja Prvča, Giletinci, Rešetari, Adžamovci, Brđani, Gunjavci, Drežnik, Bukovica, Zapolje, te retencijskih bazena, zaobilaznog cjevovoda i istočnog transportnog kolektora) VODOVOD ZAPADNE SLAVONIJE d.o.o., Nova Gradiška
2017 - 2020 Izgradnja sustava odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda naselja Brestača – Nova Subocka Vodovod Novska d.o.o., Novska
2017 - 2018 Izgradnja zapadnog obodnog kanala dijela naselja Pretetinec HRVATSKE VODE, Zagreb
2017 Sanacija kanalizacije u krugu tvornice Kokteli, Podravka d.d. Podravka d.d., Koprivnica
2016 - 2017 Izgradnja i rekonstrukcija sustava vodoopskrbe i odvodnje aglomeracije Koprivnica – Izgradnja kanalizacije ulice Rečko Polje Koprivničke vode d.o.o., Koprivnica
2012 - 2016 Izgradnja kanalizacije naselja Goričko, Kunovec, Botinovec Ivanečki Koprivničke vode d.o.o., Koprivnica
2014 - 2017 Sustav javne odvodnje zapadnog područja Grada Bjelovara- dio faze 5 Vodne usluge d.o.o., Bjelovar
2014 - 2017 Sustav odvodnje otpadnih voda grada Bjelovara-istok, dio faze 3 – Vidikovac Vodne usluge d.o.o., Bjelovar
2014 - 2017 Dio IV faze izgradnje građevina za odvodnju otpadnih voda za zapadno područje Grada Bjelovara Vodne usluge d.o.o., Bjelovar
2015 - 2017 Izgradnja sustava odvodnje u zoni „Podolice“ u Koprivnici Koprivničke vode d.o.o. Koprivnica
2015 - 2016 Izgradnja sustava odvodnje (sanitarno fekalne kanalizacije) naselja Gola Koprivničke vode d.o.o. Koprivnica
2015 - 2015 Izgradnja fekalnog sustava odvodnje -II faza izgradnje u Kampusu na Trgu Ž. Dolinara u Koprivnici Koprivničke vode d.o.o. Koprivnica
2015 - 2015 Izgradnja sustava oborinske odvodnje na Trgu Ž. Dolinara u Koprivnici -II faza izgradnje u Kampusu Koprivničke vode d.o.o. Koprivnica
2013 - 2016 Izgradnja kanalizacije naselja Peteranec- preostali neizgrađeni dio Koprivničke vode d.o.o. Koprivnica
2013 - 2014 Izgradnja kanalizacije CGP Dubovec u Koprivnici Koprivničke vode d.o.o. Koprivnica
2013 - 2014 Izgradnja sustava javne odvodnje i izmicanje kolektora u stambenoj zoni „Cvjetna“ u Koprivnici Koprivničke vode d.o.o. Koprivnica
2013 - 2013 Izgradnja razdjelne odvodnje kompleksa Kampus – fekalna, oborinska kanal. i iskop otvorenog kanala Koprivničke vode d.o.o. Koprivnica
2013 - 2013 Uvođenje razdjelnog sustava odvodnje – izgradnja oborinske kanalizacije u Starogradskoj ulici u Koprivnici G.K.P. Komunalac d.o.o. Koprivnica
2013 - 2013 Izgradnja novog spoja kolektora IV i V rasterećenje sliva Varždinske ceste G.K.P. Komunalac d.o.o. Koprivnica
2012-2013 Izgradnja kanalizacije u ul. Zvirišće G.K.P. Komunalac d.o.o. Koprivnica
2012 - 2013 Izgradnja kanalizacije u ul. Sv. Vid u Draganovcu G.K.P. Komunalac d.o.o. Koprivnica
2012 - 2013 Izgradnja oborinske odvodnje Mosne ulice, dijela Potočne ulice i dijela Goričke ulice u Koprivnici G.K.P. Komunalac d.o.o. Koprivnica
2011 - 2013 Izgradnja kanalizacije i PS u naselju Glogovac G.K.P. Komunalac d.o.o. Koprivnica
2011 - 2013 Izgradnja kanalizacije u naselju Jagnjedovac G.K.P. Komunalac d.o.o. Koprivnica
2011 - 2012 Izgradnja dijela kanalizacije u naselju Peteranec- sekudarni dio (kanal 1-a, kanal 3, kanal 9, kanal 21 i kanal 22) G.K.P. Komunalac d.o.o. Koprivnica
2011 - 2011 Izgradnja kanalizacije u naselju Bakovčice – dio Školske ul. I dio. Ulice Vinogradski odvojak G.K.P. Komunalac d.o.o. Koprivnica
2010 - 2011 Odvodnja otpadnih voda s područja naselja Peteranec G.K.P. Komunalac d.o.o. Koprivnica
2009 - 2009 Rekonstrukcija vodovoda i kanalizacije u ulici M.Viriusa i P.V. Pavlovića G.K.P. Komunalac d.o.o. Koprivnica
2009 - 2009 Izgradnja kanalizacije u naselju Koprivnički Bregi- ulica Vladimira Nazora i Augusta Šenoe G.K.P. Komunalac d.o.o. Koprivnica
2009 - 2009 Rekonstrukcija vodovoda i kanalizacije u Goričkoj ulici u Koprivnici G.K.P. Komunalac d.o.o. Koprivnica
2008 - 2009 Izgradnja kanalizacije u naselju Koprivnički Bregi-kanal 4 G.K.P. Komunalac d.o.o. Koprivnica
2008 - 2009 Izgradnja kanalizacijske mreže i PS naselja Koprivnički Ivanec G.K.P. Komunalac d.o.o. Koprivnica
2006 - 2008 Izgradnja kanalizacijske mreže u Lipanjskoj ulici u Koprivnici G.K.P. Komunalac d.o.o. Koprivnica
2005 - 2008 Izgradnja kanalizacije u naselju Koprivnički Bregi G.K.P. Komunalac d.o.o. Koprivnica
2005 - 2007 Izgradnja glavnog odvodnog kolektora Koprivnica – Herešin G.K.P. Komunalac d.o.o. Koprivnica
2005 - 2007 Izgradnja kanalizacije u naselju Herešin G.K.P. Komunalac d.o.o. Koprivnica
2005 - 2006 Izgradnja kanalizacijske mreže u Koprivničkoj ulici u Koprivnici G.K.P. Komunalac d.o.o. Koprivnica
2004 - 2005 Komunalno opremanje poslovne zone „Dravska III“ Grad Koprivnica