Izgradnja i rekonstrukcija objekata komunalne infrastrukture

Stručno i kvalitetno izvodimo kanalizacijsku, vodovodnu i plinsku mrežu sa pripadajućim objektima, koristeći najkvalitetniju opremu i materijale.

Kanalizacijska mreža. Izgradnja i rekonstrukcija tlačnih i gravitacijskih kanalizacijskih mreža, kućnih priključaka te izgradnja crpnih stanica na sustavu odvodnje, retencijskih bazena i sustava razdjelne odvodnje (fekalna, oborinska).

Vodovodna mreža. Izgradnja i rekonstrukcija magistralnih i sekundarnih vodovoda, crpnih i tlačnih stanica, vodosprema i vodocrpilišta .

Plinska mreža. Kvalitetno i sigurno prema svim normama i pravilima struke izvodimo rekonstrukciju i izgradnju plinske distributivne mreže.

Kanalizacijski sustavi i objekti

Razdoblje gradnje Vrsta građevine Naručitelj
2019 - 2022 Radovi na izgradnji i rekonstrukciji vodovodnih i kanalizacijskih mreža na području aglomeracije Požega; Grupa 2 – Izgradnja novih kanalizacijskih mreža naselja Marindvor, Štitnjak, Kunovci, Bankovci, Trenkovo i Trnovac; Grupa 3 – Izgradnja kanalizacijskih mreža grada Požege TEKIJA d.o.o., Požega
2019 - 2022 Sustav odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda aglomeracije Varaždinske Toplice VARKOM d.d., Varaždin
2018 - 2019 Izgradnja sustava odvodnje otpadnih voda naselja Gola – II faza Koprivničke vode d.o.o., Koprivnica
2018 - 2019 Izgradnja sustava odvodnje dijela Vinica – sliv Crnogorska Koprivničke vode d.o.o., Koprivnica
2015 - 2018 Rekonstrukcija i izgradnja sustava vodoopskrbe i odvodnje na području aglomeracije Nova Gradiška (odvodnja otpadnih voda naselja Prvča, Giletinci, Rešetari, Adžamovci, Brđani, Gunjavci, Drežnik, Bukovica, Zapolje, te retencijskih bazena, zaobilaznog cjevovoda i istočnog transportnog kolektora) VODOVOD ZAPADNE SLAVONIJE d.o.o., Nova Gradiška
2017 - 2020 Izgradnja sustava odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda naselja Brestača – Nova Subocka Vodovod Novska d.o.o., Novska
2017 - 2018 Izgradnja zapadnog obodnog kanala dijela naselja Pretetinec HRVATSKE VODE, Zagreb
2017 Sanacija kanalizacije u krugu tvornice Kokteli, Podravka d.d. Podravka d.d., Koprivnica
2016 - 2017 Izgradnja i rekonstrukcija sustava vodoopskrbe i odvodnje aglomeracije Koprivnica – Izgradnja kanalizacije ulice Rečko Polje Koprivničke vode d.o.o., Koprivnica
2012 - 2016 Izgradnja kanalizacije naselja Goričko, Kunovec, Botinovec Ivanečki Koprivničke vode d.o.o., Koprivnica
2014 - 2017 Sustav javne odvodnje zapadnog područja Grada Bjelovara- dio faze 5 Vodne usluge d.o.o., Bjelovar
2014 - 2017 Sustav odvodnje otpadnih voda grada Bjelovara-istok, dio faze 3 – Vidikovac Vodne usluge d.o.o., Bjelovar
2014 - 2017 Dio IV faze izgradnje građevina za odvodnju otpadnih voda za zapadno područje Grada Bjelovara Vodne usluge d.o.o., Bjelovar
2015 - 2017 Izgradnja sustava odvodnje u zoni „Podolice“ u Koprivnici Koprivničke vode d.o.o. Koprivnica
2015 - 2016 Izgradnja sustava odvodnje (sanitarno fekalne kanalizacije) naselja Gola Koprivničke vode d.o.o. Koprivnica
2015 - 2015 Izgradnja fekalnog sustava odvodnje -II faza izgradnje u Kampusu na Trgu Ž. Dolinara u Koprivnici Koprivničke vode d.o.o. Koprivnica
2015 - 2015 Izgradnja sustava oborinske odvodnje na Trgu Ž. Dolinara u Koprivnici -II faza izgradnje u Kampusu Koprivničke vode d.o.o. Koprivnica
2013 - 2016 Izgradnja kanalizacije naselja Peteranec- preostali neizgrađeni dio Koprivničke vode d.o.o. Koprivnica
2013 - 2014 Izgradnja kanalizacije CGP Dubovec u Koprivnici Koprivničke vode d.o.o. Koprivnica
2013 - 2014 Izgradnja sustava javne odvodnje i izmicanje kolektora u stambenoj zoni „Cvjetna“ u Koprivnici Koprivničke vode d.o.o. Koprivnica
2013 - 2013 Izgradnja razdjelne odvodnje kompleksa Kampus – fekalna, oborinska kanal. i iskop otvorenog kanala Koprivničke vode d.o.o. Koprivnica
2013 - 2013 Uvođenje razdjelnog sustava odvodnje – izgradnja oborinske kanalizacije u Starogradskoj ulici u Koprivnici G.K.P. Komunalac d.o.o. Koprivnica
2013 - 2013 Izgradnja novog spoja kolektora IV i V rasterećenje sliva Varždinske ceste G.K.P. Komunalac d.o.o. Koprivnica
2012-2013 Izgradnja kanalizacije u ul. Zvirišće G.K.P. Komunalac d.o.o. Koprivnica
2012 - 2013 Izgradnja kanalizacije u ul. Sv. Vid u Draganovcu G.K.P. Komunalac d.o.o. Koprivnica
2012 - 2013 Izgradnja oborinske odvodnje Mosne ulice, dijela Potočne ulice i dijela Goričke ulice u Koprivnici G.K.P. Komunalac d.o.o. Koprivnica
2011 - 2013 Izgradnja kanalizacije i PS u naselju Glogovac G.K.P. Komunalac d.o.o. Koprivnica
2011 - 2013 Izgradnja kanalizacije u naselju Jagnjedovac G.K.P. Komunalac d.o.o. Koprivnica
2011 - 2012 Izgradnja dijela kanalizacije u naselju Peteranec- sekudarni dio (kanal 1-a, kanal 3, kanal 9, kanal 21 i kanal 22) G.K.P. Komunalac d.o.o. Koprivnica
2011 - 2011 Izgradnja kanalizacije u naselju Bakovčice – dio Školske ul. I dio. Ulice Vinogradski odvojak G.K.P. Komunalac d.o.o. Koprivnica
2010 - 2011 Odvodnja otpadnih voda s područja naselja Peteranec G.K.P. Komunalac d.o.o. Koprivnica
2009 - 2009 Rekonstrukcija vodovoda i kanalizacije u ulici M.Viriusa i P.V. Pavlovića G.K.P. Komunalac d.o.o. Koprivnica
2009 - 2009 Izgradnja kanalizacije u naselju Koprivnički Bregi- ulica Vladimira Nazora i Augusta Šenoe G.K.P. Komunalac d.o.o. Koprivnica
2009 - 2009 Rekonstrukcija vodovoda i kanalizacije u Goričkoj ulici u Koprivnici G.K.P. Komunalac d.o.o. Koprivnica
2008 - 2009 Izgradnja kanalizacije u naselju Koprivnički Bregi-kanal 4 G.K.P. Komunalac d.o.o. Koprivnica
2008 - 2009 Izgradnja kanalizacijske mreže i PS naselja Koprivnički Ivanec G.K.P. Komunalac d.o.o. Koprivnica
2006 - 2008 Izgradnja kanalizacijske mreže u Lipanjskoj ulici u Koprivnici G.K.P. Komunalac d.o.o. Koprivnica
2005 - 2008 Izgradnja kanalizacije u naselju Koprivnički Bregi G.K.P. Komunalac d.o.o. Koprivnica
2005 - 2007 Izgradnja glavnog odvodnog kolektora Koprivnica – Herešin G.K.P. Komunalac d.o.o. Koprivnica
2005 - 2007 Izgradnja kanalizacije u naselju Herešin G.K.P. Komunalac d.o.o. Koprivnica
2005 - 2006 Izgradnja kanalizacijske mreže u Koprivničkoj ulici u Koprivnici G.K.P. Komunalac d.o.o. Koprivnica
2004 - 2005 Komunalno opremanje poslovne zone „Dravska III“ Grad Koprivnica

Vodoopskrbi sustavi i objekti

Razdoblje gradnje Vrsta građevine Naručitelj
2020 - 2021 Izgradnja okana DMA zona izvan aglomeracije Požega TEKIJA d.o.o., Požega
2019 - 2021 Radovi na izgradnji i rekonstrukciji vodovodnih i kanalizacijskih mreža na području aglomeracije Požega; Grupa 1 – Izgradnja vodovoda Velika – Požega i DMA zone TEKIJA d.o.o., Požega
2017 - 2018 Izgradnja – rekonstrukcija dijela vodoopskrbne mreže u ulici Vinica Koprivničke vode d.o.o., Koprivnica
2017 - 2018 Izgradnja (produženje) vodovodne mreže u naselju Glogovac Koprivničke vode d.o.o., Koprivnica
2016 - 2018 Izgradnja vodoopskrbne mreže naselja Komatnica i Gabajeva Greda Koprivničke vode d.o.o., Koprivnica
2018 Izgradnja vodovodne mreže i odvodnje u Ulici Hrvatske državnosti, te rekonstrukcija vodovodne mreže u Ulici Darka Ozmeca u naselju Herešin Koprivničke vode d.o.o., Koprivnica
2017 Izgradnja vodovodne i kanalizacijske mreže u dijelu naselja Lenišće – zona B5 Koprivničke vode d.o.o., Koprivnica
2016 - 2017 Izgradnja magistralnog cjevovoda Radeljevo Selo, Ribnjak,Mala Rijeka sa crpnom stanicom Radeljevo Selo i vodospremom Duga Rijeka Koprivničke vode d.o.o., Koprivnica
2016 - 2017 Izgradnja i rekonstrukcija sustava vodoopskrbe i odvodnje Aglomeracija Koprivnica – od vodozahvata Ivanščak do ulice I.Česmičkog Koprivničke vode d.o.o. Koprivnica
2015 - 2016 Izgradnja crpne stanice Velika Mučna Koprivničke vode d.o.o. Koprivnica
2014 - 2016 Rekonstrukcija distributivnog vodovoda u ulici Miklinovec Koprivnica Koprivničke vode d.o.o. Koprivnica
2014 - 2015 Izgradnja vodoopskrbnog sustava – opskrbe vodom područja visoke zone Grada Zaboka, Općine Sv. Križ Začretje i općine Krapinske Toplice Zagorski vodovod d.o.o., Zabok
2014 - 2015 Izgradnja vodoopskrbne mreže u stambenoj zoni Cvjetna Koprivnica G.K.P. Komunalac d.o.o. Koprivnica
2013 - 2015 Izgradnja sekundarne vodovodne mreže Sokolovac Sjever – naselja Donjara, Grdak, V.Botinovec, M Botinovec,M.Poganec, Lepavina G.K.P. Komunalac d.o.o. Koprivnica
2013 - 2013 Izgradnja glavnog opskrbnog cjevovoda za industrijsku zonu Danica G.K.P. Komunalac d.o.o. Koprivnica
2012 - 2016 Izgradnja sekundarne vodovodne mreže Sokolovac Južna cjelina – naselja Miličani,Srijem, M.Mučna,Brđani Sokolovečki, Peščenik, Hudovljani, Paunovac, Ladislav Sokolovečki, G.Velika, D.Velika, Rovištanci, G.Maslarac, D.Maslarac Koprivničke vode d.o.o. Koprivnica
2012 - 2014 Izgradnja magistralnog vodovoda vodocrpilište Lipovec-Bakovčice G.K.P. Komunalac d.o.o. Koprivnica
2012 - 2014 Proširenje vodoopskrbne mreže zapadni visinski dio Koprivnice G.K.P. Komunalac d.o.o. Koprivnica
2012 - 2013 Izgradnja spojnog glavnog cjevovoda Koprivnički Bregi – Delovi G.K.P. Komunalac d.o.o. Koprivnica
2012 - 2013 Izgradnja magistralnog vodovoda Botovo – Šoderica G.K.P. Komunalac d.o.o. Koprivnica
2012 - 2013 Proširenje vodovodne mreže Kunovec Breg G.K.P. Komunalac d.o.o. Koprivnica
2012 - 2013 Proširenje vodovodne mreže Rečko Polje G.K.P. Komunalac d.o.o. Koprivnica
2012 - 2013 Izgradnja vodovodne mreže Općina Rasinja – naselja Vojvodinec, Gorica, Koledinec i dio Kuzminca G.K.P. Komunalac d.o.o. Koprivnica
2011 - 2012 Izgradnja sekundarne vodovodne mreže Sokolovac – Lepavina G.K.P. Komunalac d.o.o. Koprivnica
2011 - 2012 Izgradnja vodocrpilišta Lipovec – crpni zdenac Z2 i objekti G.K.P. Komunalac d.o.o. Koprivnica
2011 - 2012 Izgradnja vodoopskrbnog cjevovoda općine Kalnik, naselja Vojnovec, Šabani, Šopron, Cari, Kamenica i Grbusi Ministarstvo regionalnog razvoja i Općina Kalnik
2011 - 2011 Izgradnja glavnog dovodnog vodovoda Rasinja – Prkos G.K.P. Komunalac d.o.o. Koprivnica
2011 - 2012 Izgradnja sprinkler stanice s bazenom tvornice Hartmann d.o.o. Hartmann d.o.o. Koprivnica
2010 - 2011 Izgradnja vodocrpilišta Lipovec – 1. faza Z1 G.K.P. Komunalac d.o.o. Koprivnica
2009 - 2010 Izgradnja magistralnog vodovoda I faza Koprivnički Bregi-Delovi G.K.P. Komunalac d.o.o. Koprivnica
2008 - 2009 Izgradnja magistralnog vodovoda PS-Sokolovac VS-Hudovljani G.K.P. Komunalac d.o.o. Koprivnica
2008 - 2009 Izgradnja magistralnog vodovoda PS-Sokolovac VS-Sokolovac G.K.P. Komunalac d.o.o. Koprivnica
2007 - 2007 Izgradnja magistralnog vodovoda Botinovec-Kuzminec-Koledinec G.K.P. Komunalac d.o.o. Koprivnica
2005 - 2005 Izgradnja magistralnog vodovoda Drnje – Torčec G.K.P. Komunalac d.o.o. Koprivnica
2005 - 2005 Izgradnja magistralnog vodovoda općine Peteranec G.K.P. Komunalac d.o.o. Koprivnica
2005 - 2005 Izgradnja magistralnog vodovoda Koprivnica – Lepavina G.K.P. Komunalac d.o.o. Koprivnica
2005 - 2005 Izgradnja magistralnog vodovoda općine Legrad G.K.P. Komunalac d.o.o. Koprivnica
2005 - 2005 Izgradnja magistralnog vodovoda Drnje-Torčec-Đelekovec-Zablatje G.K.P. Komunalac d.o.o. Koprivnica
2005 - 2005 Izgradnja magistralnog vodovoda V.Otok-M.Otok-Zablatje-Kutnjak G.K.P. Komunalac d.o.o. Koprivnica
2004 - 2005 Izgradnja magistralnog vodovoda Drnje – Botovo G.K.P. Komunalac d.o.o. Koprivnica
2004 - 2004 Izgradnja magistralnog vodovoda Drnje – Sigetec G.K.P. Komunalac d.o.o. Koprivnica
2003 - 2003 Izgradnja magistralnog vodoopskrbnog cjevovoda općine Koprivnički Ivanec G.K.P. Komunalac d.o.o. Koprivnica

Plinovodi i prateći objekti

Razdoblje gradnje Vrsta građevine Naručitelj
2019 - Izgradnja zamjenske građevine dijela postojeće mreže plinovoda u Đurđevcu i izgradnja novih dionica – produžetci distributivne mreže Komunalije plin d.o.o., Đurđevac
2015 - 2017 Izgradnja plinovoda za Zona Podolice Koprivnica Koprivnica plin d.o.o., Koprivnica
2015 - 2015 Izgradnja plinovoda Kunovec Breg – Subotica Koprivnica plin d.o.o. Koprivnica
2015 - 2015 Izgradnja plinovoda Kunovec Breg – Subotica- Rasinja Koprivnica plin d.o.o. Koprivnica
2015 - 2015 Izgradnja plinovoda u stambenoj zoni Cvjetna, Koprivnica Koprivnica plin d.o.o. Koprivnica
2015 - 2015 Izgradnja plinovoda u ulici Galovičev Breg, Koprivnica Koprivnica plin d.o.o. Koprivnica
2013 - 2013 Izgradnja plinovoda naselja Velika Mučna Koprivnica plin d.o.o. Koprivnica
2013 - 2013 Izgradnja plinovoda naselja Kunovec Breg Koprivnica plin d.o.o. Koprivnica
2013 - 2013 Izgradnja plinovoda Sokolovac (Koprivnička ulica, Trg dr. Bardeka, spoj Velika Mučna) Koprivnica plin d.o.o. Koprivnica
2013 - 2013 Izgradnja odorizacijske stanice Legrad Koprivnica plin d.o.o. Koprivnica
2012 - 2013 Izgradnja plinovoda poslovne zone Koprivnički Ivanec Koprivnica plin d.o.o. Koprivnica
2012 - 2012 Izgradnja plinovoda naselja Ždala i Novačka Segrad d.d., Đurđevac
2012 - 2012 Dogradnja plinovoda u ulici Kralja Tomislava, Legrad Koprivnica plin d.o.o. Koprivnica
2012 - 2012 Izvođenje sanacije propuštanja na plinskoj mreži ODS-a KC-PLIN Koprivnica plin d.o.o. Koprivnica
2011 - 2011 Izgradnja odorizacijske stanice Novigrad Podravski Koprivnica plin d.o.o. Koprivnica
2011 - 2011 Izgradnja odorizacijske stanice Gola Koprivnica plin d.o.o. Koprivnica
2009 - 2009 Izgradnja plinovoda naselja Plavšinac G.K.P. Komunalac d.o.o., Koprivnica