“Izgradnja i rekonstrukcija sustava vodoopskrbe i odvodnje“ u okviru Projekta „Poboljšanje vodnokomunalne infrastrukture aglomeracije Bjelovar“


KOMING d.o.o. je, kao vodeći član zajednice ponuditelja, sklopio ugovor o javnoj nabavi za nabavu radova prema EU projektu pod nazivom

„IZGRADNJA I REKONSTRUKCIJA SUSTAVA VODOOPSKRBE I ODVODNJE“ u okviru Projekta „Poboljšanje vodnokomunalne infrastrukture aglomeracije Bjelovar“ naručitelja VODNE USLUGE d.o.o., Bjelovar.

Očekivano trajanje izvođenja radova je 24 mjeseci.