Zimsko održavanje nerazvrstanih cesta na području Općine Koprivnički Ivanec

Kategorija: Izgradnja, rekonstrukcija i održavanje prometnica i staza