Zimsko održavanje nerazvrstanih cesta i parkirališta na području Grada Koprivnice

Kategorija: Izgradnja, rekonstrukcija i održavanje prometnica i staza