Ulaz u tvornički krug, prilazna prometnica, parkiralište i ulazni portal u krugu tvornice Hartmann d.o.o.

Kategorija: Uređenje površina raznih namjena