Sustav odvodnje otpadnih voda grada Bjelovara-istok, dio faze 3 – Vidikovac

Kategorija: Kanalizacijski sustavi i objekti