Sanacija kanalizacije u krugu tvornice Kokteli, Podravka d.d.

Kategorija: Kanalizacijski sustavi i objekti