Održavanje šljunčanih nerazvrstanih cesta na području Općine Peteranec

Kategorija: Izgradnja, rekonstrukcija i održavanje prometnica i staza