Održavanje nerazvrstanih cesta na području Grada Koprivnice – ljetna i zimska služba

Kategorija: Izgradnja, rekonstrukcija i održavanje prometnica i staza