Komunalno opremanje poslovne zone „Radnička 2“ u Koprivnici

Kategorija: Izgradnja, rekonstrukcija i održavanje prometnica i staza