Komunalno opremanje poslovne zone „Lenišće – Jug“ u Koprivnici

Kategorija: Izgradnja, rekonstrukcija i održavanje prometnica i staza