Izgradnja zapadnog obodnog kanala dijela naselja Pretetinec

Kategorija: Kanalizacijski sustavi i objekti