Izgradnja zamjenske građevine dijela postojeće mreže plinovoda u Đurđevcu i izgradnja novih dionica – produžetci distributivne mreže

Kategorija: Plinovodi i prateći objekti