Izgradnja vodovodne i kanalizacijske mreže u dijelu naselja Lenišće – zona B5

Kategorija: Vodoopskrbi sustavi i objekti