Izgradnja razdjelne odvodnje kompleksa Kampus – fekalna, oborinska kanal. i iskop otvorenog kanala

Kategorija: Kanalizacijski sustavi i objekti