Izgradnja prometnice i DTK – kabelske kanalizacije u dijelu zone „Cvjetna“ u Koprivnici

Kategorija: Izgradnja, rekonstrukcija i održavanje prometnica i staza