Izgradnja plinovoda Sokolovac (Koprivnička ulica, Trg dr. Bardeka, spoj Velika Mučna)

Kategorija: Plinovodi i prateći objekti