Izgradnja parkirališta, odvodnje i javne rasvjete tvrtke Press Glass d.o.o., Poduzetnička zona Jalžabet

Kategorija: Uređenje površina raznih namjena