Izgradnja oborinske odvodnje Mosne ulice, dijela Potočne ulice i dijela Goričke ulice u Koprivnici

Kategorija: Kanalizacijski sustavi i objekti