Izgradnja nogostupa u sjevernom dijelu Kopri.ulice u Kopr.Ivancu

Kategorija: Izgradnja, rekonstrukcija i održavanje prometnica i staza