Izgradnja magistralnog cjevovoda Radeljevo Selo, Ribnjak,Mala Rijeka sa crpnom stanicom Radeljevo Selo i vodospremom Duga Rijeka

Kategorija: Vodoopskrbi sustavi i objekti