Izgradnja i rekonstrukcija sustava vodoopskrbe i odvodnje aglomeracije Koprivnica – Izgradnja kanalizacije ulice Rečko Polje

Kategorija: Kanalizacijski sustavi i objekti