Izgradnja dijela kanalizacije u naselju Peteranec- sekudarni dio (kanal 1-a, kanal 3, kanal 9, kanal 21 i kanal 22)

Kategorija: Kanalizacijski sustavi i objekti