Dogradnja plinovoda u ulici Kralja Tomislava, Legrad

Kategorija: Plinovodi i prateći objekti