Dio IV faze izgradnje građevina za odvodnju otpadnih voda za zapadno područje Grada Bjelovara

Kategorija: Kanalizacijski sustavi i objekti