Potpisan ugovor u okviru Projekta „Sustav odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda aglomeracije Varaždinske Toplice“


Dana 20. veljače 2019. godine, KOMING d.o.o. je, kao član zajednice ponuditelja, sklopio ugovor o javnoj nabavi za nabavu radova prema EU projektu pod nazivom „Rekonstrukcija, proširenje i nadogradnja sustava odvodnje otpadne vode na području Varaždinskih Toplica, Tuhovca, Lukavčeca Topličkog, Svibovca i Jalševca Svibovečkog“ u okviru Projekta „Sustav odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda aglomeracije Varaždinske Toplice“, naručitelja VARKOM d.d., Varaždin.

Očekivano trajanje izvođenja radova je 21 mjesec.