Upravljanje kvalitetom

Kvaliteta koju gradimo usklađena je s normom ISO 9001:2009. Zajedno sa Sustavom upravljanja zaštitom okoliša prema normi 14001:2009 i Sustavom upravljanja sigurnošću i zaštitom zdravlja prema OHSAS 18001:2007 naš poslovni sustav ima ostvaren QS+, kao dokaz sinergijskog učinka uvođenjem svih pobrojanih normi – to je razina budućeg poslovanja ispod koje se ne smije ići.

Opseg primjene sustava; Izvođenje radova u području hidrogradnje, niskogradnje i visokogradnje.

Politika upravljanja (pdf)