Reference

 

 

 

GRAD KOPRIVNICA

– izgradnja i rekonstrukcija prometnica, pješačko-biciklističkih staza, parkirališta, javne rasvjete, održavanje narazvrstanih prometnica na području grada Koprivnice te gradskih ulica, održavanje zelenih površina, sanacija i rekonstrukcija spomenika kulture, izgradnja i održavanje objekata visokogradnje.

 

 

G.K.P. KOMUNALAC d.o.o. KOPRIVNICA

– izgradnja i rekonstrukcija cjevovoda kanalizacija i vodovoda, izgradnja komunalnih i poslovnih objekata te objekata opće namjene, izgradnja priključaka na komunalnu mrežu.

 

KOPRIVNICA-PLIN d.o.o. KOPRIVNICA

– izgradnja i rekonstrukcija plinovoda te plinskih priključaka

– izgradnja odorizacijskih stanica

 

Investitor GKP Komunalac, Mosna ulica 15, Koprivnica ( za rekonstrukciju kanalizacije )

Investitor Grad Koprivnica, Zrinski trg 3, Koprivnica ( za rekonstrukciju prometnice )

FRANKOPANSKA ULICA, KOPRIVNICA

Izvršena rekonstrukcija prometnice, kanalizacije i javne rasvjete.

.

Investitor Hrvatske ceste Zagreb

-Sanacija opasnog mjesta Koprivnica – 1

ROTOR na križanju Starogradske i zaobilaznice u Koprivnici

.

 

– Sanacija objekta br.13

-Objekt u rekonstrukciji – budući dječji vrtić

– Investitor KAMPUS d.o.o. Koprivnica

.

– Investitor Kampus d.o.o. Koprivnica

– Izvršena rekonstrukcija objekta

– DJEČJI VRTIĆ CRVENKAPICA

 

-Investitor grad Koprivnica

– Kompletna rekonstrukcija – izvedba kamenih opločnika na trgu

u gradu Koprivnici

.

– Investitor Komunalac Mosna ulica 15, Koprivnica

– Izgradnja Kanalizacije

– Pripreme za betonažu prstena revizionog okna,

Polaganje cijevi za izradu Kanalizacije u naselju GLOGOVAC.

 

– LIJETNO ZIMSKA SLUŽBA za potrebe grada Koprivnice i okolnih naselja

– Smotra zimske službe Kominga

– Vozila i radni strojevi spremni za nadolazeće zimske uvjete

 

-Investitor Hartmann d.o.o. Dravska ulica bb, Koprivnica

– Privremeno gradilište HARTMANN

– Gradnja Sprinkler stanice s bazenom i pratećim sustavom za gašenje požara

 

– Privremeno gradilište Hartmann d.o.o., Dravska ulica bb Koprivnica

– Izvedba ulaza u tvornički krug, prilazne prometnice, parkirališta, ulazni portal

.

 

– POSLOVNA GRAĐEVINA

– Lokacija građevine Ulica Ivana Česmićkog, Koprivnica

– Investitor GKP Komunalac d.o.o., Mosna ulica 15, Koprivnica

 

– Privremeno gradilište GLOGOVAC – OPČINA KOPRIVNIČKI BREGI

– Izgradnja Kanalizacijske mreže

– Investitor Komunalac d.o.o., Mosna ulica 15 Koprivnica

 

– IZGRAĐENA SPRINKLER STANICA

– Privremeno gradilište – Dravska ulica, Koprivnica

– Investitor Hartmann d.o.o. Koprivnica

 

– Gradilište u izgradnji

– Pripremni radovi na uređenju raskrižja ulice MIKLINOVEC I MIROSLAVA KRLEŽE

– Investitor Grad Koprivnica, Zrinski trg 3, Koprivnica

 

AUTOMATSKA ODORIZACIJSKA STANICA LEGRAD

– gradilište u izgradnji

– Naselje LEGRAD – OPĆINA LEGRAD

 

PJEŠAČKO BICIKLISTIČKA STAZA

– naselje DONJA DUBRAVA

– Investitor Opčina Donja Dubrava, trg Republike 13, Donja Dubrava

 

– NASELJE KALNIK I OKOLNA MJESTA

– Izgradnja vodoopskrbnog cjevovoda

– Investitor opčina Kalnik, Trg Stjepana Radića 5 Kalnik

 

– Privremeno gradilište LENIŠĆE ” ISTOK”

– STAMBENA ZONA U KOPRIVNICI

-Radovi na izgradnji prometnice i pješačke staze

 

-ZAVRŠNI RADOVI

– ASFALTIRANJE PJEŠAČKE STAZE

– Ulica I.G.Kovačića u Koprivnici

– Privremeno gradilište u ĐURĐEVCU

– Proširenje ceste, izgradnja oborinske kanalizacije te postava geotekstila kao zaštite tamponskog sloja šljunka od mješanja sa materijalom na poziciji gradnje ceste

– Izvanredno održavanje raskrižja ulica Željka Selingera i Miroslava Krleže

u Koprivnici.

– Investitir Grad Koprivnica, Zrinski trg 3, Koprivnica

 

– Privremeno gradilište u KOPRIVNICI

– Rekonstrukcija oborinske odvodnje i vodovoda u Mosnoj ulici dio Potočne i

Goričke ulice.

NASELJE GLOGOVAC

Izgradnja kanalizacije u naselju Glogovac.

Izvode se radovi na postavi Žmurja koje sprječava prodor vode i zarušavanje tla koje je pjeskovito.

 

.

 

KOMING d.o.o. kao Vaš moderni partner u graditeljstvu je u svoj proizvodni program uvrstio i uređenje, izgradnju i sanaciju ravnih krovova sistemom AUSTROPLAN FPO. Sustav za zaštitu krovnih

površina sastoji se od sistema ugradnje polietolenskih folija za ravne krovove tip AUSTROPLAN FLO debljine 1,5mm sivo/crni, sa staklenim ojačanjima, koji se postavlja na saniranu podlogu vašeg krova.

Kod ugradnje materijala koristimo trenutno jedan od najkvalitetnijih svjetski poznatih brendova za ravne krovove, ato je Austrijski AGRU Kunststofftechnik GmbH.

STAMBENO POSLOVNA ZGRADA

Trg Zlate Bartol, Koprivnica

Izrada krovnog pokrova i izolacije.

 

 

PEHD okna

Naša tvrtka u vlastitim radionicama vrši izradu PEHD okna.

Okna izrađujemo od kvalitetni polietilenskih elemenata, ekstruderskim varovima koji daju visoki stupanj nepropusnosti podzemne i oborinske vode. Okna se koriste uglavnom za ugradnju na vodovodne sustave kao nepropustni konstruktivni elementi unutar kojih sa sigurnošću možemo ugraditi elektromotorne sustave zatvaranja i kontrole cijevovoda.

 

IZGRADNJA KANALIZACIJSKE MREŽE

Ulica Zvirišće u Koprivnici

 

IZDRADNJA PARKIRALIŠTA I UREĐENJE OKOLIŠA OKO

KOMPLEKSA MRTVAČNICA “SVETI DUH” U KOPRIVNICI

 

ZAVRŠENA IZGRADNJA MRTVAČNICE , PARKIRALIŠTA I UREĐENJE OKOLIŠA

OKO KOMPLEKSA “SVETI DUH” U KOPRIVNICI.

Investitor: GKP “Komunalac” d.o.o., Mosna ul.15 , Koprivnica

 

IZVRŠENA REKONSTRUKCIJA “GORIČKE ULICE ” U KOPRIVNICI.

Investitor: Grad Koprivnica, Zrinski trg 1, Koprivnica

.

 

RADOVI U CVJETNOJ ULICI U KOPRIVNICI. IZVODI SE PROŠIRENJE

DISTRIBUTIVNE MREŽE VANJSKOG VODOVODA I KANALIZACIJE TE

IZGRADNJA PROMETNICE.