KOPRIVNIČKE VODE d.o.o. odobrile izvođenje priljučaka na rok od 2 godine

KOPRIVNIČKE VODE d.o.o. Koprivnica, kao javni isporučitelj vodnih usluga, odobrilo je KOMING-u izvođenje priljučaka na javni vodoopskrbni sustav i sustav javne odvodnje na svojem uslužnom području. Uvjerenje je izdano 26.03.2014. na rok od dvije godine.