KOPRIVNICA PLIN d.o.o. izdalo Uvjerenje KOMING-u za izvođenje plinskih priključaka

KOPRIVNICA PLIN – distribucija plina d.o.o. Koprivnica, izdalo je Uvjerenje o osposobljenosti Izvoditelja KOMING d.o.o. Koprivnica za izvođenje plinskih priključaka na distributivnom području Koprivnica plina d.o.o. Koprivnica. Uvjerenje se izdaje na rok od dvije godine.